Priprema dokumenata za tisak

Datoteke sa gotovom grafičkom pripremom se primaju isključivo u PDF formatu.
Stranice trebaju biti zasebne (NE SPREADS), centrirane na sredini papira sa uključenim oznakama reza (crop ili trim marks).
Ako elementi na stranici idu do ruba gotovog formata, treba ih produžiti preko ruba 3 mm (bleed).
Rasterski elementi trebaju imati rezoluciju iznad 200 dpi.
Ako se koriste Adobeove aplikacije, koristiti preset Press optimized.
Za sva pitanja i nejasnoće možete se obratiti grafičkoj pripremi telefonom ili mailom.